Välkommen till Vasa Campus festival

En unik musikfestival ordnas på Brändö Campus 5.9.

Evenemanget ordnas av Vasa univeristet, Vasa yrkeshögskola (VAMK) och Yrkeshögskolan Novia. Förutom högskolornas studerande och personal är också stadens invånare välkomna på festivalen. Tillställningen är gratis och åldersgränsen är 18 år.

 

kampusfestkartta

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close