Välkommen till Vasa Campus festival

En unik musikfestival ordnas på Vasa torg 4.9. Festival organisatörs Vasa yrkeshögskola, VAMOK, Vasa Universitet, VYY, Yrkeshögskolan Novia, Novium, Hanken, SSHV, Åbo Akademi, ÅAS, Helsinki Universitet, Justus och Vasa stad.

Förutom högskolornas studerande och personal är också stadens invånare välkomna på festivalen. Tillställningen är gratis och åldersgränsen är 18 år.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close